top of page

HAKKINDA

doç dr halit necmi uçar

DOÇ. DR.
HALİT NECMİ UÇAR

1986

Konya’da doğdu.

2005

İlk ve orta eğitimini Konya’da, lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde tamamladı.

2011

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2016

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayarak Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı oldu.

2016

Prof. Dr. Ceu Salvador tarafından düzenlenen 80 saatlik Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamladı.

2017

Tıpta Uzmanlık Tezi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu alanında en saygın dergilerden kabul edilen Journal of Attention Disorders dergisinde yayınlandı.

2017

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 40 saatlik Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı eğitimini tamamladı.

2018

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. Bu sırada Van Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi sorumlu hekimliği görevini yürüttü.

2018

Öğretim üyesi olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında çalışmaya başladı.

2019

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından verilen Prof. Dr. Atilla Turgay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre En İyi Araştırma Ödülünü kazanan ekipte yer aldı.

2019

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç tarafından düzenlenen 16 saatlik Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamladı.

2020

Bilimsel yayınları ile, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyeleri Arası Yayın Birinciliği Ödülünü kazandı.

2021

Doçent unvanını aldı.

2021

2021 yılında Doktorclub Derneğinin “Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri” yarışmasında kendi tasarladığı online anket gönderme uygulaması olan “QMind” ile finale kaldı.

20220426_230039.jpg
> 20

20’nin üstünde Uluslararası Bilimsel Yayın

> 200

200’den fazla

Uluslararası Yayın Atıfı

> 20

20’den fazla

Bilimsel Dergide

Hakemlik

İLGİ 2
2.png

Genel
Psikiyatrik Muayene

Çocuk ve gençlerde psikiyatrik muayene öncelikle başvuruya neden olan şikâyetlerin değerlendirildiği, daha sonra ise gelişimsel sürecin gözden geçirildiği ayrıntılı bir görüşmedir. Bu görüşmede bireyin bilinç, yönelim, algı, bellek, zekâ, yargılama, iletişim ve gerçeği değerlendirme yetisi gibi işlevlerinin değerlendirilir. Ayrıca psikiyatrik rahatsızlıklar açısından ayrıntılı aile öyküsü, genel tıbbi rahatsızlıklar ve genetik alt yapıda mutlaka gözden geçirilir. Psikiyatrik görüşme ve muayeneye ek olarak gerekli durumlarda psikometrik testler ve laboratuvar yöntemleri uygulanması gerekebilir, ilgili diğer branşlardan konsültasyon istenebilir.

3.png

Psikiyatrik Bozuklukların
İlaç İle Tedavisi

Tanısal değerlendirme sonrası çocuk/genç ve ebeveynleri ile birlikte tedavi süreci kararlaştırılır. Tedavi planı hastalığın veya bozukluğun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir.  Bireyin yaşı, cinsiyeti, kilosu, sahip olduğu diğer hastalıklar, geçmiş tedavi öyküsü ve aile ilaç öyküsüne gözetilerek bir planlama yapılmaktadır. Öncelikle ilaçsız psikoterapi seçenekleri değerlendirilirken, genellikle bir tedavi kombinasyonu yapılması en iyi sonucu vermektedir.

4.png

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi depresyon, anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk gibi birçok psikiyatrik sorunun tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle bu bozuklukların başlangıç aşamasında ilk tedavi seçeneği olarak önerilmektedir. Genel olarak psikiyatride etkinliği hakkında kanıta dayalı verinin en fazla olduğu terapi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapi yapılandırılmış bir terapi türüdür. Seanslar halinde ilerletilmekte, seans sayısı mevcut probleme ve danışanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavileri ile birlikte uygulanabilmektedir. Belirli olgularda ilaç tedavisi ile bilişsel davranışçı terapinin birlikte kullanılması daha hızlı ve etkin tedaviye ulaşılmasını sağlayabilmektedir.

5.png

Bütüncül (Eklektik) Terapi

Bütüncül terapi iki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılmasıdır. Eklektik terapide terapist, birey ve problem için en uygun terapi yöntemlerini uygulamaya çalışır. Eklektik terapiler psikanalitik, bilişsel-davranışçı terapi, gestalt terapi, varoluşçu psikoterapi gibi geleneksel, “tek ekollü” terapi sistemlerinin katkılarını kabul eder. Eklektik terapinin esnekliğinden dolayı, bütün klinik sorunlarda ve tedavi hedeflerinde uygulanabilir. Yöntemlerin, hedeflerin esnekliği ve çeşitliliği, bu terapiyi anksiyete bozuklukları, depresyon, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi geniş bir sorun aralığı için uygulanabilir kılar.

6.png

Aile Danışmanlığı ve Terapisi 

Çocuk ve gençlerde uygulanan aile terapisinde odak noktası bir bütün olarak ailedir. Ailedeki tüm ilişki kalıpları, iletişim sorunları ve bunların çocuk veya genç üzerindeki olası etkileri gözden geçirilir. İlişki ve iletişim sorunlarının döngüsel bir özellik taşıdığı ve birbirlerini karşılıklı olarak etkilediği ilkesinden hareket edilir. Aile terapisi, aile bireylerinin tamamının veya birkaçının katılımıyla gerçekleştirilebilir. Terapi seanslarında aile bireylerinin, ailelerinin işleyişi konusunda farkındalık kazanmaları, sorun yaratan noktaları bulmaları ve uygun çözüm yöntemlerine ulaşmaları amaçlanır. Çocuk veya gence yönelik bireysel terapi ve/veya ilaç tedavisi ile birlikte aile terapisine devam edilmesi mümkündür.

 

Bebek, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı

Sağlıklı Çocuk Gelişimi Danışmanlığı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Konuşma Gecikmesi

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

Zihinsel Engellilik ve Eşlik Eden Sorunlar

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu

Davranım Bozukluğu

Dürtü Kontrol Bozuklukları

Öfke Kontrol Bozukluğu ve Şiddet

Okul Başarısızlığı

Sınav Kaygısı

Okul ve Akran Sorunları

Okul Fobisi ve Reddi

Çocuklarda Uyku Sorunları ve Uyurgezerlik

Kaka Kaçırma ve Islatma Sorunları

Kardeş Kıskançlığı

Parmak Emme

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Özgüven Eksikliği

İçe Kapanıklık

Yas Sorunları

Anne Baba Ayrılığı

Korku ve Kaygı Bozukluğu

Depresyon

Duygudurum Bozukluğu

Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu

Bipolar Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Şizofreni ve Diğer Psikotik Durumlar

Panik Atak

Konversiyon Bozukluğu

Tik Bozukluğu

Kekemelik ve Konuşma Sorunları

Ergenlik Sorunları

Yeme Bozuklukları (Anoreksia Nevroza, Bulimia Nevroza, Tıkınırcasına Yeme Boz.)

Cinsel Kimlik Sorunları

Madde ve Alkol Kullanımı

Oyun ve İnternet Bağımlılığı

Aile İletişim Sorunları

Ayrılma Kaygısı

Disosiyatif Bozukluklar

Sosyal Fobi, Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Özgül Fobi

Tik Bozuklukları

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu

Selektif Mutizm (Seçici Konuş(a)mamazlık)

İLGİ ALANLARI
bottom of page